Firma Aquanet jest organizatorem wolontariatu pracowniczego AQUANET SA „Płyń z pomocą”, którego celem jest wspieranie pracowników Aquanet w realizowaniu ich inicjatyw wolontariackich. Jedną z form realizacji Wolontariatu jest przyznawanie Grantów przez Aquanet na rzecz Beneficjentów grantów. Dlatego z radością informujemy, że udało się nam uzyskać Grant w wysokości 5 000 zł. Projekt Fundacji Kraina Zwierząt ma na celu pomoc osobom zajmującym się opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolnożyjącymi kotami. Doposażenie domów tymczasowych do których trafiają zwierzęta  chore, zaniedbane i niedożywione. Za pozyskane środki zostanie zakupiona karma, środki pierwszej potrzeby dla uratowanych zwierząt. Kochani cała kwota zostanie rozdysponowana na terenie działalności Spółki Aquanet SA (Poznań i niektóre gminy) zgodnie z regulaminem. Jeśli z tego obszaru znacie osoby, które naprawdę potrzebują pomocy rzeczowej dla zwierząt piszcie do nas: fundacja@krainazwierzat.com.pl.

Kategorie: Aktualności