Nazwa organizacji: Fundacja Kraina Zwierząt
Forma prawna: FUNDACJE 215
Numer KRS: 0000 721 809
Numer NIP: 529 182 08 21
Numer REGON: 369 635 400
Numer rachunku bankowego: 21 1750 0012 0000 0000 3889 9538|
Nazwa banku: Raiffeisen POLBANK
Telefon komórkowy: +48 533 730 640
Adres e-mail: fundacja@krainazwierzat.com.pl