Kochani, to dla nas niestety bardzo smutny dzien虂. Dzis虂 za Te台czowy Most odszed艂 nasz ukochany kicius虂 Lucky 馃槶. Zabra艂a go straszna choroba z kto虂ra台 mimo cie台z虈kich zmagan虂 w klinice nie uda艂o sie台 wygrac虂. By艂 najwspanialszym kotem jakiego mia艂ys虂my pod opieka台. Sam nas wybra艂, kiedy kilka lat temu przyczo艂ga艂 sie台 pod brame台 azylu w cie台z虈kiej fazie kociego kataru. W naszej Fundacji szybko obja台艂 stanowisko inspektor nadzoru i od samego rana kontrolowa艂, czy wszystko toczy sie台 wed艂ug w艂as虂ciwego scenariusza. To on wita艂 gos虂ci, pojawiaja台c sie台 znienacka przy furtce. By艂 cudownym zwierzakiem pe艂nym mi艂os虂ci i dystynkcji.
Trudno nam uwierzyc虂, z虈e jutro nie be台dzie robi艂 obchodu po fundacyjnych w艂os虂ciach, sprawdzaja台c czy konie dosta艂y dobre siano, czy ko虂zki maja台 s虂wiez虈a台 wode台 i co sie台 dzieje u kro虂liczko虂w. Z虈e nie przyjdzie sie台 przytulic虂 i nie be台dzie sprawowac虂 asysty, krocza台c dostojnie tuz虈 przy nodze .
Kochany Lakusiu, bardzo nam be台dzie Ciebie brakowac虂 . I choc虂 wierzymy, z虈e be台dziesz tam zawsze szcze台s虂liwy razem z Agatka台 i Farcikiem, to bardzo prosimy, z虈ebys虂 spogla台da艂 na nas z go虂ry i dogla台da艂, z虈eby wszystko toczy艂o sie台 w艂as虂ciwie
Czekaj tam na nas, bo nadejdzie taki dzien虂, z虈e znowu sie台 spotkamy…
W tym miejscu pragniemy z艂oz虈yc虂 podzie台kowania naszej Pani dr Ani, kto虂ra z wielkim pos虂wie台ceniem pro虂bowa艂a pokonac虂 chorobe台 Lakusia i sprawowa艂a nad nim pe艂na台 troski opieke台. Wyrazy wielkiej wdzie台cznos虂ci kierujemy takz虈e do Dorotki i Soni, adopcyjnych Mam, kto虂re pokocha艂y Lakusia, gdy tylko pojawi艂 sie台 w Fundacji i by艂y z nim az虈 do kon虂ca. Lalus虂 ca艂y czas mia艂 s虂wiadomos虂c虂 ich wielkiej mi艂os虂ci i odszed艂 czuja台c ciep艂o ich d艂oni.
Dzi臋kujemy r贸wnie偶 wszystkim osobom, kt贸re wspiera艂y Lakiego .
Kategorie: Aktualno艣ci

Made by: S艂awomir Jaszczak